Placeholder

Discriminatie wegens zwangerschap

Ernstig, maar waar: bijna de helft van de vrouwen heeft ervaringen met discriminatie wegens zwangerschap of kinderwens.

Uit onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB ) blijkt dat 45 procent van de vrouwen op de arbeidsmarkt ervaringen met discriminatie op de werkvloer heeft vanwege zwangerschap, jong moederschap of een kinderwens. Bij meer dan een derde van de zwangere vrouwen die op het punt stonden een arbeidscontract te tekenen, is het contract gewijzigd of niet doorgegaan toen de zwangerschap bekend werd.

Discriminatie
Onder laagopgeleide vrouwen ligt dat percentage zelfs nog veel hoger, namelijk op 67 procent. Opvallend: slechts 10 procent van de vrouwen met een discriminatie-ervaring meldt discriminatie bij hun werkgever of een instantie als de CGB. Waarom? Ze zijn of niet goed op de hoogte van de regelgeving, willen de relatie met hun leidinggevende goed houden of zijn te vermoeid door de zwangerschap, de stress en de angst om benadeeld te worden.

Meer over intimidatie en discriminatie op de werkvloer >

Hoe de CGB aan deze cijfers komt? Via TNS-NIPO lieten ze een enquête uitzetten, die binnen een week door meer dan duizend vrouwen werd ingevuld. Ook spraken de onderzoekers met werkgevers en hielden ze diepte-interviews met vrouwen.

Grotere kans op discriminatie
Vrouwen met een lager beroepsniveau of een tijdelijke baan hebben een verhoogde kans op discriminatie bij werving en selectie. Zo vermoedt een kwart van de ondervraagden die werk zocht op VMBO-niveau dat ze zijn afgewezen vanwege hun zwangerschap, moederschap of kinderwens. Bij vrouwen op WO-niveau ligt dit percentage op 11 procent.

Meer dan een kwart van de zwangere vrouwen of moeders ondervinden ook negatieve gevolgen in relatie tot de arbeidsvoorwaarden. Het verlof moest bijvoorbeeld gecompenseerd worden met vakantiedagen of promoties gingen niet door. Ook werden veel vrouwen kritischer gevolgd en kregen ze openlijk kritiek op hun zwangerschap.

Lees ook: werkende vaders willen meer tijd voor kinderen >