Placeholder

De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen


De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen is deels onvoldoende.

Er belanden steeds meer chemische stoffen zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen in het grondwater en oppervlaktewater. Het drinkwater dat daaruit gewonnen wordt is van goede kwaliteit, maar om dat zo te houden zal er steeds meer gezuiverd moeten worden.

Verbeteren
Om de kwaliteit van drinkwaterbronnen te verbeteren, moet het milieubeleid een grotere rol gaan spelen. Verder is het belangrijk dat we ons bewust worden van wat we door de gootsteen gieten, zodat er minder afvalstoffen in het water terecht komen.