Placeholder

Burn-out door baan

Steeds meer werknemers kampen met een burn-out. Uit onderzoek van arbo-organisatie 365 blijkt dat het aantal burn-outgevallen in 2011 met elf procent is gestegen. Het totaal aantal verzuimgevallen daalde daarentegen juist in 2011 met acht procent.

Het percentage werknemers met burn-outklachten zou volgens de arbo-organisatie in 2011 zelfs nog op ruim 14 procent kunnen uitkomen. Terwijl in tijden van crisis het totale verzuim daalt, geldt dat dus niet voor uitval door burn-out – gemiddelde verzuimde werknemers met een burn-out: 189 dagen.

Vrouwen versus mannen
Vooral onder mannen van 26 tot en met 35 jaar en vrouwen van 46 jaar en ouder is een stijging te zien. Bovendien worden meer vrouwen dan mannen door een burn-out getroffen. Voorkomen is beter dan bestrijden, zo stelt 365-arts Rob Hoedeman. Volgens Hoedeman hebben werknemers en werkgevers er meer aan, wanneer zij zich richten op preventieve en duurzame oplossingen.

Zo voorkom je een burn-out >

(