Placeholder

Tip van Marianne Timmer: Houden we het sporten vol?

Santé is medesubsponsor van Team Continu: het schaatsteam onder leiding van Marianne Timmer. Marianne deelt iedere dag een tip om fit te blijven met Santé.

Marianne: 'Jammer genoeg blijkt in de praktijk dat mensen van achttien tot dertig jaar minder aan sport doen. Er zijn hiervoor twee oorzaken aan te geven. Ten eerste wordt sport op jonge leeftijd in groepsverband bedreven. Kinderen nemen sneller het initiatief om zich bij een vereniging aan te sluiten. Wanneer ze op een gegeven moment op hun sport zijn uitgekeken, wordt er vaak met de sport gestopt. Ze nemen hierna minder snel het initiatief om zich hier weer mee bezig te houden.

Een tweede reden dis dat sommigen er doodeenvoudig geen tijd meer voor hebben, omdat ze andere verplichtingen hebben. In deze leeftijdsgroep worden er hoge eisen gesteld aan studie en werk. Ook komt er vaak een relatie om de hoek kijken, gaan ze op zichzelf wonen, samenwonen of trouwen en begint men een gezin. Sporten staat dan vaak niet meer zo hoog op de prioriteitenlijst. Dat neemt niet weg dat het voor iedereen goed zou zijn om dagelijks even intensief bezig te zijn.

Tussen de dertig en zestig jaar wordt men over het algemeen weer wat actiever. Als er meer rust in het persoonlijke leven is, men is gesetteld en de studie is afgerond, wordt men zich meer bewust van de noodzaak van bewegen. Vaak is gewichtstoename of de uitslag van een medisch onderzoek de aanleiding. Regelmatige lichaamsbeweging wordt aanbevolen om spanningen te ondervangen, het lichaamsgewicht onder controle te houden en de lichamelijke achteruitgang door het ouder worden zo veel mogelijk te beperken.

Tip! Wanneer je met sport stopt, merk je dat je conditie flink afneemt: je bent niet meer in staat grote stukken te lopen, ook bestaat de kans dat je in gewicht aankomt, omdat je je eetpatroon niet hebt aangepast aan het feit dat je met sporten bent gestopt. Het is raadzaam om toch te proberen minstens twee keer per week aan sport te doen. Lukt het niet om een sport te beoefenen, dan is dagelijks een eind lopen of fietsen noodzakelijk.'

Tip gemist? Lees alle tips van Marianne Timmer terug.

Bron: Leef je fit – Marianne Timmer