Placeholder

Slaapmiddel beïnvloedt rijvaardigheid

Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Tim Leufkens die verbonden is aan de Universiteit van Maastricht.

Verwacht werd dat bijwerkingen zich anders zouden manifesteren bij slaappatiënten en ouderen dan bij jonge, gezonde mensen. Leufkens toont in zijn proefschrift aan dat dit niet het geval is.

De negatieve effecten die slaapmiddelen op de rijvaardigheid hebben, verschillen nauwelijks tussen de genoemde groepen.

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
– Ouderen (tot 75 jaar) en jongeren zijn even gevoelig voor de resteffecten van slaapmedicatie op rijvaardigheid.

– Patiënten met onbehandelde slapeloosheid rijden gemiddeld even goed als gezonde, goede slapers.

– Langdurig gebruik van slaapmedicatie vermindert weliswaar de effecten van slaapmedicatie op rijvaardigheid, maar leidt niet noodzakelijk tot een afwezigheid van die effecten.

– De grootste groep gebruikers van slaapmiddelen is vrouw (ongeveer 2/3). Vrouwen zijn echter niet gevoeliger voor de resteffecten van slaapmiddelen op rijvaardigheid dan mannen, zoals voorheen werd aangenomen.

– Het ‘nieuwere’ slaapmiddel zopiclon (Imovane) wordt door een groot deel van de huisartsen boven de conventionele ‘ouderwetse’ benzodiazepinen verkozen. Zopiclon heeft echter na 10 uur inname nog steeds een significant verslechterend effect op de rijvaardigheid.