ALS Nederland

Nieuwe campagne tegen dodelijke ziekte ALS

In de nieuwe campagne van Stichting ALS Nederland vertellen deze keer niet de patiënten zelf hun verhaal, maar de nabestaanden. ‘Geen tijd te verliezen’ gaat 2 maart van start om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze dodelijke ziekte.

‘Geen tijd te verliezen’ verwijst onder andere naar de beperkte tijd die patiënten nog rest met familie en geliefden als de diagnose eenmaal is gesteld.

Weinig tijd

ALS nederland

Zo vertelt Marianne van den Eijnden dat haar zoon Nicky 33 jaar is als hij overlijdt aan ALS. Hij laat twee kleine kinderen achter. Marjan vindt samen met Stichting ALS Nederland dat het hoog tijd voor deze nieuwe campagne is. Tien jaar nadat met de spraakmakende campagne ‘Ik ben inmiddels overleden’ de ziekte ALS definitief op de kaart werd gezet, kiest Stichting ALS Nederland opnieuw voor een indringende benadering om aandacht te vragen voor deze nog steeds dodelijke ziekte.

Onderzoek

Want de titel van de campagne verwijst óók naar de tijd die nodig is voor onderzoek naar de oorzaak en een medicijn.

“De klok tikt”, zegt Stichting ALS Nederland-directeur Gorrit-Jan Blonk. “Met het cancelen van onze fondsenwervende evenementen het afgelopen jaar zijn de inkomsten met 50% teruggelopen. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel en daarvoor zijn we afhankelijk van donaties. We willen zoveel mogelijk levens redden, hoe eerder we een medicijn hebben hoe beter.”

Stichting ALS Nederland investeert niet alleen in onderzoek, maar ook in een betere kwaliteit van leven voor de patiënten en hun dierbaren. Ook hier is tijd een belangrijke factor. ALS-professionals moeten snel kunnen schakelen om binnen de beperkte tijd die rest de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Speciale munt

Om de campagne kracht bij te zetten en extra fondsen te werven, wordt op 28 maart een unieke ALS-munt geslagen. Dit is de dag dat de zomertijd ingaat en iedereen een uur van zijn/haar tijd verliest. Stichting ALS Nederland werkt hierin samen met de Koninklijke Nederlandse Munt. De munt met een bijzonder ontwerp is vanaf nu op voorinschrijving te koop via  https://knm.nl/ALS. Van de munt worden slechts 5.000 stuks gemaakt. Voor verzamelaars en mensen die Stichting ALS Nederland een warm hart toe dragen, is het een unieke kans een exclusief collector’s item in hun bezit te krijgen.

Kijk voor meer informatie over de ziekte ALS en de nieuwe campagne op ALS.nl.