Placeholder

Blozende mensen zijn betrouwbaarder

Mensen die blozen worden vaak aardiger en betrouwbaarder gevonden dan mensen die niet blozen. Dat blijkt uit onderzoek van Corine Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Dijk is het in sommige gevallen juist gepast om te blozen en dat geldt dan met name voor sociale overtredingen. Met blozen kun je laten zien dat je je schaamt of geneert nadat je de fout in ging, waardoor mensen je weer positiever beoordelen. Maar naast dat blozen de indruk vergroot dat iemand zich schaamt of geneert, is het aannemelijk dat blozen een extra communicatieve waarde heeft, denkt Dijk.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een computerspel met een virtuele tegenstander. In het spel kon de mate van vertrouwen worden gemeten aan het geldbedrag dat de proefpersoon aan de tegenspeler toevertrouwde. Tegenstanders die bloosden kregen meer geld dan zij die dat niet deden. Blozen helpt dus om het vertrouwen te herstellen na een morele overtreding.

Blozen is namelijk niet te veinzen, bijvoorbeeld wanneer het gunstig is om te doen alsof je je schaamt. Daardoor is het een oprechter signaal dan andere uitdrukkingen van schaamte of verlegenheid, zoals de ogen neerslaan of wegkijken.

(